DANCLEAN 1 – 5LTR

220.00 kr.

På lager

Danclean 1 er en effektiv motorrens, som kan bruges til affedtning / rengøring i motorrummet. Du påfører Danclean 1 på emnet, der skal renses / affedtes, venter ca. 5 minutter, og skyller derefter med vand. Det bedste resultat opnås med varmt vand.

Husk at dække strømfordeler, tændspole m.v. til, før du går i gang. Brug ikke midlet på en varm motor, eller på nylakerede overflader.

På lager

SKU: DanClean5l Categories: , Tag:

Beskrivelse

Indeholder signalordet:

  • Fare

Indeholder faresætningerne:

  • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
  • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

Indeholder sikkerhedssætningerne:

  • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  • P301 + P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
  • P331: Fremkald IKKE opkastning.
  • P337 + P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Se datablad her

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “DANCLEAN 1 – 5LTR”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *